Kontakty

Názov zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská
Adresa: Uralská 1, 040 12 Košice
IČO: 00610801

pracovná pozícia Titul, meno a priezvisko mobil IP číslo pevná linka e-mailová adresa
riaditeľka Ing. Jana Funderáková 0918 879 208 riaditel.uralska@ded.gov.sk
vedúci úseku starostlivosti
  0905 721 976 veducivychovy.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník   955104 055/2433014 socialnypracovnik2.uralska@ded.gov.sk
psychológ   955104 055/2433014 psycholog.uralska@ded.gov.sk
psychológ NP DEI NS III   955104 055/2433014  
špeciálny pedagóg   955104 055/2433014 specialnypedagog.uralska@ded.gov.sk
ekonóm – rozpočet   955101 055/2433011 ekonom.uralska@ded.gov.sk
ekonóm – účtovník   955101 055/2433011 uctovnik.uralska@ded.gov.sk
ekonóm – PAM   0918 879 211 955102 055/2433012 pam.uralska@ded.gov.sk
ekonóm – hospodár   955102 055/2433011 hospodar.cdrkeu@gmail.com
vedúci úseku CPPR    0905 721 769 955103 055/2433013 koordinatorcppr.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník CPPR   955103 055/2433013 socialne.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník CPPR   955103 055/2433013 socialnypracovnik3@ded.gov.sk
psychológ CPPR   955103 055/2433013 psycholog3.uralska@ded.gov.sk, psycholog2.uralska@ded.gov.sk
terénna forma psychológ NP    0907 844 100 teren.uralska@gmail.com
terénna forma sociálny pracovník NP    0907 846 486 teren.uralska@gmail.com
terénna forma sociálny pracovník PK/RK/iné metódy   0907 586 793 denk.srkuralska@gmail.com
koordinátor SRK   0908 361 390 srk.uralska@gmail.com