Kontakty

Názov zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská
Adresa: Uralská 1, 040 12 Košice
IČO: 00610801

pracovná pozícia Titul, meno a priezvisko          mobil IP číslo pevná linka e-mailová adresa
riaditeľ Ing. Jana Funderáková 0918/879 208 955101 055/2433011, 0557295255 riaditel.uralska@ded.gov.sk
vedúci úseku starostlivosti o deti
Mgr. Marcela Chromčová 0905/721 976  – veducivychovy.uralska@ded.gov.sk
vedúci úseku Centra podpory profesionálnych rodín Mgr. Eva Kmecová 0905/721769 955103 055/2433013 koordinatorcppr.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník Mgr. Michaela Puškárová 955103 055/2433014 socialnypracovnik3.uralska@ded.gov.sk
špeciálny pedagóg Mgr. Simona Nazadová 955102 055/2433012 specialnypedagog.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Lenka Demková 955102 055/2433012 psycholog.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Lívia Filipáková 955102 055/2433012 psycholog2.uralska@ded.gov.sk
psychológ Mgr. Jana Martičková 955103 055/2433013 psycholog3.uralska@ded.gov.sk
sociálny pracovník Mgr. Jana Kvasková 955104 055/2433013 socialnypracovnik2@ded.gov.sk
sociálny pracovník Mgr. Kamila Slobodníková   955103 055/2433013 socialnypracovnik3@ded.gov.sk
vedúci ekonomického úseku         ekonom.uralska@ded.gov.sk
účtovník Mgr. Martina Falatová   955102 055/2433012 uctovnik.uralska@ded.gov.sk
mzdový účtovník, pokladňa Anna Onufráková   955102 055/2433012 pam.uralska@ded.gov.sk
zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov Ing. Tomáš Dopirák 0907 292 832 dopirak@osobnyudaj.sk