O nás

Súčasnosť

IMG_20160219_114231_resizeZriaďovateľom detských domovov od 1.7.2011 je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Náš detský domov s aktuálnou kapacitou 72 detí tvoria 3 samostatné skupiny – sú to rodinky Bociany, Klokany a Škriatkovia a 2 skupiny pre mladých dospelých. Od 01.04.2013 je v našom Detskom domove zriadené Centrum podpory profesionálnych rodičov (CPPR) – sme jedným z 23 detských domovov, kde to bolo zriadené v rámci Národného projektu deinštitucionalizácie profesionálnych rodín.

Aktuálny stav

  • Kapacita detí: 66
  • Skupina mladých dospelých: 1
  • Profesionálnych rodičov: 16

História

Detský domov na Uralskej ulici v Košiciach je budovou bývalej materskej školy. Od 22.1.1986 slúžil ako zdravotnícke zariadenie pre deti vo veku od 1 do 3 rokov s kapacitou 52 detí. Bol to domov internátneho typu a starostlivosť deťom zabezpečovali zdravotné sestry. Po dovŕšení veku školskej dochádzky bolo dieťa premiestnené do iného zariadenia. Takýto spôsob výchovy a starostlivosti o deti bol nevyhovujúci. Z tohto dôvodu začala od roku 2000 prebiehať transformácia detských domovov na domovy rodinného typu. Náš detský domov sa takým stal od 1.1.2002.