Vykonávanie opatrení ambulantnou alebo terénnou formou

Vykonávanie opatrení ambulantnou alebo terénnou formou

Sídlo vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou práce: 

Krivá 18, Košice

Telefónny kontakt:      

+ 421 907 586 793
+ 421 907 846 486
+ 421 907 844 100

Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou pre dieťa na

  1. základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
  2. základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
  3. požiadanie dieťaťa