Mladí dospelí

Kto sú mladí dospelí?

Sú to naše deti z domova, ktoré po dovŕšení plnoletosti požiadali o zotrvanie v DeD, pripravujú sa na povolanie, študujú a fungujú podľa určitých pravidiel pod vedením koordinátora – sociálneho pracovníka. Našou úlohou je vytvoriť im podmienky, a pomôcť im pri osamostatnení sa.