Profesionálny rodič

Kto je to profesionálny rodič?

Je to zamestnanec detského domova, ktorý svoju prácu vykonáva vo svojom domácom prostredí. Zabezpečuje 24 hodinovú starostlivosť jednému dieťaťu – ak si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, ale najčastejšie dvom až trom deťom. Podľa zákona musí mať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a prejsť prípravou. V prípade, že profesionálni rodičia sú manželský pár môžu mať v starostlivosti 3 až 6 detí. (v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z.)

Nepretržitú starostlivosť o deti v DeD zabezpečujú vychovávatelia a odborný tím. V súvislosti s koncepciou ústavnej starostlivosti v podmienkach detských domovov je prioritou umiestňovať detí do profesionálnych rodín, kde t.č. máme 19 profesionálnych rodín.